• Nadmorska trasa piesza i rowerowa oznakowana kolorem czerwonym o długości 10 km.

• Szlak rowerowy po gminie Ustronie Morskie oznakowany kolorem zielonym o długości 23 km

• Błękitny szlak turystyczny pieszy o długości 31 km oznakowany kolorem niebieskim prowadzi do pomnikowych dębów Bolesława – 800 lat i Warcisława – 640 lat.